Maskin

Graverarbeider

Tana Musikk og Maskin utfører de fleste typer graverarbeider. Vi har over 30 års erfaring innenfor bransjen.

Vi utfører alt av arbeid innen

 • vei, vann og avløp
 • separate avløpsanlegg
 • drenering rundt grunnmur
 • utgraving av byggetomter
 • planering og tilfylling
 • utsiktsrydding, fjerning av skog
 • grøftegraving
 • anleggsgartner arbeid:
  • muring
  • støttemurer
  • plenarbeid og tilsåing
  • belegningsstein
  • kantstein

 

Bilder:

Referanser

Opp i gjennom tidene så har jobber for mange byggherrer og entreprenører. Vi har samlet opp en lang rekke med fornøyde kunder. Av de senere utførte prosjekter kan nevnes:

 • 2012 - Grunnarbeid for Utvidelse Helsesenter, Vadsø Kommune
 • 2012 - Grunnarbeid for Miljøstasjon, Vadsø Kommune
 • 2012 - Graverarbeider, Mesta Tana
 • 2012 - Opprydding og riving for Forsvaret
 • 2011 - Grunnarbeid for Brannstasjon, Vadsø Kommune

arrow3.png

Riving og fjerning av skrot

Vi har spesialisert oss innenfor riving og fjerning av jernskrot og etterlatenskaper i naturen som f.eks piggtråd fra 2.verdenskrig. Vi påtar oss også arbeider med riving av gamle hus, grunnmurer og gamle konstruksjoner.

Vi har konstruert en egen spesialvinsj med veldig lang rekkevidde som gjør at vi kan vinsje inn jernskrot og piggtråd fra naturen uten å skade naturen med maskinene. Dette skåner de verneverdige områdene.

<video fra NRK>

 

Bilder:

Kontakt Info

 

Gisle Pettersen

tlf: 91 76 29 57
e-post: gisp@online.no 

 

Gunnar Pettersen

tlf: 97 58 81 51 

 

starorange.png